Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie zrealizowało inwestycję pn. „ Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze – budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach nr ewid.: 262/3, 268/12, 268/14, 268/15, 268/6, 262/1, 268/7, 268/11, 268/13, 269/1, 270/5, 270/8, 271/1 przy ul. Składowej i A. Ostaszewskiego w Krośnie (obręb Przemysłowa)”.

Efekt inwestycji:


„Najem z dojściem do własności” to nowość na krośnieńskim rynku mieszkaniowym opierająca się na idei stopniowego wykupu mieszkania. W tym programie TBS zaciąga kredyt na budowę mieszkań, a najemca spłaca go w czynszu za najem lokalu. Formuła ta umożliwia systematyczną spłatę części kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego przypadającą na dany lokal mieszkalny w ramach czynszu, a następnie możliwość złożenia, nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu wniosku o wykup mieszkania z zaliczeniem wpłaconej partycypacji i kaucji na poczet ceny sprzedaży.

 

Załącznik:

  1. rzuty bud. 1A,

  2. rzuty bud. 1B,

  3. rzuty bud. 1C,

  4. zagospodarowanie terenu,

  5. wizualizacja.

Używamy Cookies