Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 13 czerwca 2021

Struktura

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

Struktura organizacyjna Spółki podporządkowana jest zadaniom wynikającym z zawartych umów o zanie i administrowanie zasobami Gminy Krosno, wspólnot mieszkaniowych, zakładów pracy oraz budynkami prywatnymi.

W ramach tej struktury wyróżnić można cztery piony funkcjonalne:

  1. Zarząd – pełniący funkcję inspirującą, kierowniczą i kontrolującą działalność Spółki w ramach wyznaczonych zadań.
  2. Pion finansowo – księgowy odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej Spółki oraz innych nieruchomości będących w zie lub administracji. Ponadto w ramach tego pionu prowadzona jest kasa umożliwiająca dokonywa-nie opłat czynszowych dla osób nie dysponujących rachunkami bankowymi.
  3. Pion Administracji – koordynujący prace w zakresie zania i administrowania powierzonymi zasobami, sporządzania umów, naliczeń czynszowych, bieżącego utrzymania nieruchomości, obsługi mieszkańców, utrzymania czystości i porządku oraz dostawy i rozliczeń usług komunalnych. Ponadto w ramach pionu realizowana jest windykacja należności i wykonywane są okresowe przeglądy eksploatacyjne.
  4. Pion techniczno – inwestycyjny odpowiedzialny za realizację zadań remontowo konserwacyjnych, technicznego utrzymania obiektów, organizację przetargów i rozliczenie robót remontowych oraz przygotowanie i realizacji inwestycji.