Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Poniedziałek, 26 lipca 2021

Zarządzanie nieruchomościami

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip

Zarządzanie nieruchomościami


Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zanie Państwa nieruchomością. Jest to propozycja skierowana do właścicieli nieruchomości szukających doświadczonego i sprawnego podmiotu zającego nieruchomościami.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to dziedzina wymagająca odpowiedniej wiedzy, umiejętności i sprawnego zorganizowania pracy. Celem naszej firmy jest spełnienie wszystkich wymagań oraz oczekiwań właścicieli budynków.Nasza oferta w ramach zania:


– podejmowanie działań zabezpieczających i naprawczych wynikających z awarii, wypadków i zdarzeń losowych,


– zlecanie i dokonywanie kontroli okresowych przeglądów budynku, urządzeń i instalacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego,


– gromadzenie, kompletowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości w tym książkę obiektu budowlanego,


– wykonywanie zadań inwestora zastępczego, ogłaszanie przetargów, zawieranie umów, nadzorowanie wykonywanych usług i robót budowlanych,


– zlecanie i rozliczanie finansowe dostaw, usług i robót do wysokości środków przeznaczonych na ten cel,


– organizacja i obsługa zebrań właścicielskich – zapewnianie kompletu wymaganych dokumentów i przestrzeganie terminów powiadomień zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami,


– prowadzenie pełnej ewidencji księgowej wpływów i wydatków oraz kosztów utrzymania nieruchomości,


– zawieranie i nadzorowanie prawidłowej realizacji umów z tytułu dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz regulowanie w terminie należności wobec dostawców,


– podejmowanie działań upominawczych i windykacyjnych wobec zalegających z opłatami,


– zastępstwo przed Sądami oraz organami administracyjnymi (urzędy, państwowe inspekcje sanitarne i ppoż., nadzór budowlany) zapewnianie obsługi prawnej i terminowej korespondencji zawierającej komplet wymaganych informacji.


Nasze doświadczenie:

Firma nasza prowadzi działalność na rynku usług zania i administrowania nieruchomościami od wielu lat. W chwili obecnej zamy nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Krosno, nieruchomościami komercyjnymi oraz własnym zasobem.

Przygotowanie zawodowe i doświadczenie pracowników naszej firmy są gwarancją sumiennego i rzetelnego wywiązywania się z powierzonych nam obowiązków wynikających z zawartej z nami umowy.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt. W przypadku pytań i wątpliwości chętnie służymy radą i pomocą.
Tel./fax. 13 42 011 90, e-mail: sekretariat@tbs-krosno.info.