Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Poniedziałek, 26 lipca 2021

Przedmiot działalności

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka może również:

  1. Nabywać budynki mieszkalne.
  2. Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadzie najmu.
  3. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki.
  4. Sprawować na podstawie umów zlecenia budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki.
  5. Spółka może prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
  • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
  • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
  • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
  • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.