Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Poniedziałek, 26 lipca 2021

O spółce

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > O spółce

O SPÓŁCE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powstało jako podmiot wypełniający lukę wśród działających na lokalnym rynku instytucji tworzących własne zasoby mieszkaniowe, realizując część zadań Gminy w pozyskaniu lokali mieszkalnych na wynajem a w szczególności lokali zamiennych i dla rodzin młodych bez szans na zakup mieszkania na wolnym rynku.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., a następnie aktem notarialnym z dnia 30 marca 2001 r. w Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie.

TBS-PM Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Aktu Założycielskiego, przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (DZ.U. z 2000 r Nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000115771.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 25.05.2020 r. wynosił 25 691 500,00 zł i dzielił się na 48621 udziałów po 500 zł każdy. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w Spółce należą do Gminy Krosno.