Przetargi

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 2022/BZP00184309/01 z dnia 2022-05-30

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie przekazuje informację z wyboru oferty.
30.06.2022

Przetarg na roboty budowlane - informacja o wysokości środków

Ogłoszenie nr 2022/BZP00184309/01 z dnia 2022-05-30 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o. przekazuje informację o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.06.2022

Przetarg na roboty budowlane - informacja z sesji otwarcia ofert

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o. przekazuje informację z sesji otwarcia ofert.

Dotyczy przetargu pn.: Budowa budynku wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną przy ul. Hallera - Sikorskiego w Krośnie.
15.06.2022

Przetarg na roboty budowlane - pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie nr 2022/BZP00184309/01 z dnia 30.05.2022 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o. zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść pytań z odpowiedziami.
10.06.2022

Przetarg na roboty budowlane - pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie nr 2022/BZP00184309/01 z dnia 30.05.2022 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o. zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść pytań z odpowiedziami.
09.06.2022

Przetarg na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie  Sp. z o.o.  Krosno, ul. Wyzwolenia 4            

ogłasza przetarg pisemny na wykonanie w 2022 r okresowej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z  specyfikacją  przetargową.

Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. SWZ
3. Wykaz nieruchomości
4. wzór protokołu

 
01.06.2022

Przetarg na roboty budowlane ul. Hallera i Sikorskiego w Krośnie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00184309/01 z dnia 2022-05-30 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o.: ogłasza przetarg pn.: Budowa budynku wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną przy ul. Hallera i Sikorskiego w Krośnie.
30.05.2022
Używamy Cookies