Przetargi

Przetargi

OGŁOSZENIE  !!!TBS - PM Sp. z o.o. w Krośnie ul. Wyzwolenia 4 ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Magurów 3 w Krośnie o powierzchni użytkowej 120,34m² oraz pomieszczenie magazynowe o pow. 36.24m2.

Celem obejrzenia lokalu można skontaktować się z naszą Spółką w godzinach od 7-mej do 15-tej w dni robocze / tel. 13 4201-113/.
Lokal ten składa się z dwóch pomieszczeń, zaplecza oraz wc.
Termin składania ofert upływa z dniem 03.06.2024r. do godziny 9-tej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2024r. o godzinie 10-tej.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie, pokój nr 1 w TBS - PM Sp. z o.o. w Krośnie ul. Wyzwolenia 4.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyn.Krosno 17.05.2024r.
 
Używamy Cookies