Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Poniedziałek, 26 lipca 2021

Mieszkania na wynajem

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip

MIESZKANIA NA WYNAJEM

Informacje ogólne

Regulacje prawne

Budownictwo mieszkań na wynajem regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Określają one rolę Towarzystw Budownictwa Społecznego w realizacji budownictwa mieszkań na wynajem, wymagania dot. partycypacji w kosztach budowy mieszkań, oraz definiują krąg osób, które mogą wynająć lokal mieszkalny.

Rola TBS-ów

TBS-y zajmują się budową mieszkań na wynajem, przy wykorzystaniu środków partycypantów lub przyszłych najemców oraz kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Promują one nowoczesną formę budownictwa bardzo popularną w Europie Zachodniej. Za niewielką kwotę partycypacji w kosztach budowy mają Państwo możliwość zamieszkania w nowym, w pełni wyposażonym mieszkaniu.

Na czym polega system partycypacji w kosztach?

Osoba fizyczna lub osoba prawna, zwana PARTYCYPANTEM, po zawarciu stosownej umowy z naszym Towarzystwem i wniesieniu 15–30% kosztów budowy lokalu nabywa prawo dysponowania lokalem, tj. do wskazania przyszłych najemców pod warunkiem, że spełniają oni ustawowe kryteria najmu lokalu czynszowego.

Partycypantem może być:

1. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także osoby prawne i fizyczne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie.

2. Najemca (po nowelizacji ustawy).

Najemcą lokalu mieszkalnego w TBS może zostać osoba fizyczna, która:

 • w dniu objęcia lokalu nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Miasta Krosna (dotyczy to wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania),
 • uzyskuje dochód w swoim gospodarstwie domowym, pozwalający na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jednakże nie przekraczający 1,3 przeciętnego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy, więcej niż:
  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Oferta TBS skierowana jest przede wszystkim do:

 • osób których dochody nie pozwalają na kupno lub wynajęcie mieszkania na wolnym rynku,
 • rodziców i dziadków, którzy partycypując w kosztach budowy, mogą zapewnić mieszkanie swoim pociechom na starcie w dorosłe życie,
 • pracodawców, którzy partycypując w kosztach budowy uzyskują prawo do decyzji o przydziale najmu mieszkania, unikając jednocześnie wszelkich problemów związanych z utrzymaniem i administracją budynków,
 • właścicieli nieruchomości, którzy partycypując w kosztach budowy, mogą uzyskać mieszkania dla lokatorów mieszkających na parterze, wykorzystując w ten sposób zwolnioną przestrzeń na lokale użytkowe,
 • inwestorów chcących w sposób nisko inwestycyjny zapewnić zasób mieszkań zastępczych dla przeprowadzenia planowanych remontów kapitalnych, czy zmian sposobu dotychczasowego zagospodarowania nieruchomości.

Koszty partycypacji

Partycypant po zawarciu umowy zobowiązany jest wnieść wkład pieniężny w wysokości od 15 do 30% kosztów budowy mieszkania. Wysokość kwoty partycypacji uzależniona jest od powierzchni użytkowej i kosztu budowy 1m² powierzchni użytkowej mieszkania.

Opłaty za mieszkanie

W zasobach naszego Towarzystwa obowiązuje czynsz najmu, którego wysokość gwarantowana jest ustawowo na poziomie nie wyższym w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu (wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego).

Poza opłatami czynszowymi najemca mieszkania ponosi opłaty niezależne od naszego Towarzystwa – związane z dostawą mediów – oraz z tytułu wywozu nieczystości.

Umowa najmu przewiduje obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji mieszkaniowej, która będzie stanowiła zabezpieczenie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opuszczenia lokalu przez najemcę. Jest to 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, naliczana wg stawki czynszu 1 m² obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w wartości zwaloryzowanej. Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony.

Wpłata kaucji lub partycypacji w związku z wynajęciem mieszkania wybudowanego uprawnia do wypłaty odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych PKO BP.

O mieszkaniach TBS-u

Standard budynku i mieszkań realizowanych przez TBS odpowiada najnowszym rozwiązaniom technologicznym. Mieszkania wykończone są "pod klucz". W pokojach jest parkiet lub deska barlinecka, w kuchni i łazience – terakota i płytki ceramiczne. Każdy lokal wyposażony jest w urządzenia sanitarne i kuchenne – pełny biały montaż (wanna, umywalka, wc, zlewozmywak, kuchenka) domofon, dostęp do sieci telefonicznej i telewizji kablowej. Wszystkie media rozliczane są indywidualnie.

Co stanowi o atrakcyjności mieszkań na wynajem oferowanych przez TBS?

 • mieszkania są w pełni wyposażone – gotowe do zamieszkania,
 • standard lokali odpowiada najnowszym rozwiązaniom w budownictwie mieszkaniowym,
 • jedyny ustawowo chroniony czynsz,
 • waloryzowana kaucja mieszkaniowa,
 • swobodne dysponowanie prawami i przywilejami wynikającymi z umowy partycypacyjnej,
 • możliwość pozyskania nowego mieszkania bez konieczności angażowania wielkich środków finansowych,
 • pełna obsługa związaną z utrzymaniem i administracją lokalu.

Szczegółowy tok postępowania dot. wyłaniania kandydatów na najemców określa „Regulamin określający kryteria i tryb wynajmu mieszkań Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o.” dostępny w siedzibie Spółki.wstecz