Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 16 maja 2021

Inwestycje w realizacji

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip

Krosno ul Żwirki i Wigury

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie rozpoczyna inwestycję pn. „ Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze – budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach nr ewid.: 262/3, 268/12, 268/14, 268/15, 268/6, 262/1, 268/7, 268/11, 268/13, 269/1, 270/5, 270/8, 271/1 przy ul. Składowej i A. Ostaszewskiego w Krośnie (obręb Przemysłowa)”.

Efektem tej inwestycji będzie:

  • w budynkach 1B i 1C po 23 lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem oraz po 1 lokalu użytkowym przeznaczonym na usługi medyczne i handel,
  • w budynku 1A 25 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem z dojściem dojścia do własności,
  • zagospodarowany teren, na którym zlokalizowane zostaną miejsca parkingowe, plac zabaw dla dzieci, wiata śmietnikowa, zasadzone drzewa i krzewy.
„Najem z dojściem do własności” to nowość na krośnieńskim rynku mieszkaniowym opierająca się na idei stopniowego wykupu mieszkania. W tym programie TBS zaciąga kredyt na budowę mieszkań, a najemca spłaca go w czynszu za najem lokalu. Formuła ta umożliwia systematyczną spłatę części kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego przypadającą na dany lokal mieszkalny w ramach czynszu, a następnie możliwość złożenia, nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu wniosku o wykup mieszkania z zaliczeniem wpłaconej partycypacji i kaucji na poczet ceny sprzedaży.
Zatem na cenę lokalu mieszkalnego składają się:
partycypacja + kaucja mieszkaniowa + środki spłacane w czynszu + środki wpłacone w momencie wykupu mieszkania (pozostała część ceny mieszkania, udział w gruncie, opłaty dodatkowe).
Ostatnia wpłata następuje w momencie wykupu mieszkania, a jej wysokość jest zależna od okresu, w którym uczestnik programu zdecyduje się na wykup (dłuższy najem = więcej wpłaconych środków), a także ceny rynkowej gruntu w danym roku (roku wykupu lokalu).

Przypominamy o zaletach wynajmu lokali mieszkalnych:
  • partycypant (najemca) nie musi posiadać zdolności kredytowej wymaganej dla kredytu hipotecznego, to TBS zaciąga kredyt,
  • lokale mieszkalne realizujemy w standardzie „pod klucz”, gotowe do zamieszkania), dlatego najemca nie musi zabezpieczać dodatkowych środków na wykończenie mieszkania, jak to ma miejsce w przypadku zakupu mieszkania u developera,
  • w każdej chwili najemca może zrezygnować z umowy najmu i odzyskać zaangażowane środki,
Załącznik :wstecz