Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 16 maja 2021

Inwestycje w realizacji

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip

Koncepcji oraz Dokumentacja ul Żwirki i Wigury

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej:

Przedsiebiorstwo Projektowo- Usługowe "INWESTPROJEKT" Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Krakowska 13, z którym w styczniu 2020r. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno- usługowych przy ul. Żwirki i Wigury w Krosnie na działkach ewid.: nr 262/3, 268/12, 268/14, 268/15, 268/6 obreb Przemysłowa.

- 03-03-2020r koncepcja
wstecz