Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 16 maja 2021

Inwestycje w realizacji

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip

Dokumentacja ul. Hallera i Sikorskiego

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej:

"Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18, z którym w grudniu 2019r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalno- usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie na działkach nr ewid.: 3290/11, 3292/15, 3265/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1 obręb Krościenko Niżne.

Dokumentacja projektowa opracowywana jest w oparciu o koncepcje która zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno- Architektonicznej ww. działek.
wstecz