Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Środa, 12 grudnia 2018

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Ogłoszenie Przetargowe na wykonanie w 2019 r.:

Krosno, dnia 29.11.2018 r.
DT/ 2677 /2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o.
Krosno, ul. Wyzwolenia 4

KRS 0000115771 tel. 420 10 11 Regon 370377270
NIP 684-000-08-21 fax 420 11 90 e-meil tbs_tech@poczta.onet.pl

Ogłasza przetarg pisemny na wykonanie w 2019 r. zgodnie ze specyfikacjami przetargowymi:

1. Drobnych robót malarsko – murarskich i blacharskich wynikających z bieżącej eksploatacji budynków własnych
i administrowanych przez TBS-PM w Krośnie Sp. z o.o., budynków Gminy Krosno oraz odnowy mieszkań do zasiedlenia.

2. Drobnych robót malarsko-murarskich i blacharskich wynikających z bieżącej eksploatacji budynków wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez TBS-PM w Krośnie Sp. z o.o.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pisemne oferty zgodne z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć
w pokoju nr 1 w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Wyzwolenia 4,
w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 9:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.12.2018 o godz. 9:10

Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji można uzyskać w siedzibie TBS – PM w Krośnie Spółka z o.o. ul. Wyzwolenia 4,
pokój nr 12 tel. 13 420 10 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Danuta Czekaj
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załącznik: