Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Środa, 20 lutego 2019

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Ogłoszenie Przetargowe na wykonanie w 2019 r.:

Krosno 14.02.2019 r.

DT/339/2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

TBS-Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg na utrzymanie w 2019 r. terenów zielonych tj.:

- Koszenie wraz z wygrabieniem i wywozem trawy terenów zielonych administrowanych przez TBS o łącznej powierzchni 7,16 ha,

- przycinanie żywopłotów 2085 mb wraz z wygrabieniem i wywozem,

- pielęgnacja rabat obsadzonych roślinami wieloletnimi o łącznej powierzchni 685 m2.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pisemne oferty zgodne z wymogami zawartymi w specyfikacji przetargowej należy składać w pokoju nr 1 w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Wyzwolenia 4, w terminie do dnia 28 luty 2019 r. do godz. 11,00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 luty 2019 w siedzibie TBS, pokój nr 12 o godz. 11,10

Specyfikacje przetargową można odebrać w siedzibie TBS – PM w Krośnie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 4 pokój nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, została również zamieszczona na naszej stronie internetowej www.tbs-krosno.info

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przewiduje się pięciokrotne koszenie począwszy od m-ca maja do września, dwukrotne przycinanie żywopłotów, trzykrotne prace pielęgnacyjne na rabatach.

Kryterium wyboru ofert jest cena

Waga: - koszenie - 60%

- Przycinanie żywopłotów - 30%

- pielęgnacja skwerków - 10%

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

załącznik:

1. SIWZ

2. wykaz pow.