Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Czwartek, 2 kwietnia 2020

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Ogłoszenie 20-03-2020

Krosno, 20.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Towarzystwo Budownictwa Społecznego–Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg na utrzymanie w 2020 r. terenów zielonych, zgodnie ze specyfikacją przetargową.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Koszenie wraz z wygrabieniem i wywozem trawy, terenów zielonych
administrowanych przez TBS o łącznej powierzchni 7,39 ha,
- pielęgnacja rabat obsadzonych roślinami wieloletnimi o łącznej powierzchni 1540 m2.
- przycinania żywopłotów 2085 mb wraz z wygrabieniem i wywozem.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pisemne oferty zgodne z wymogami zawartymi w specyfikacji przetargowej należy składać drogą pocztową w terminie do dnia 03 kwietnia 2020 r. do godz. 13.30
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04.2020 r. o godz. 13.40

Specyfikacja przetargowa została zamieszczona na naszej stronie internetowej www.tbs-krosno.info oraz na drzwiach wejściowych do budynku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przewiduje się pięciokrotne koszenie począwszy od m-ca maja do września 2020 r. oraz dwukrotne przycinanie żywopłotów i trzykrotną pielęgnację rabat.

Kryterium wyboru ofert jest cena
O wyborze oferty decydować będzie łączna cena brutto za wykonanie zadania tj. pięciokrotne koszenie + dwukrotne przycinanie żywopłotów + trzykrotna pielęgnacja skwerków.
Wykaz powierzchni w załączeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załączniki:
1. SIWZ
2. Pow. terenów zielonych.
3. Wykaz żywopłotów.
4. Wykaz skwerów.


wstecz