Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Czwartek, 27 lutego 2020

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Ogłoszenie Przetargowe 14-02-2020

Krosno, 14.02.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu
Ogłasza przetarg pisemny na wykonanie w 2020 r. przeglądów pojedynczych mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - art. 62 ust. 1 pkt 2 okresowej kontroli obejmującej badanie:

- instalacji odgromowej,
- instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków administrowanych przez Spółkę, wraz z usunięciem usterek w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Krosno
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pisemne oferty zgodne z wymogami zawartymi w specyfikacji przetargowej należy składać w pokoju nr 1 w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Wyzwolenia 4, w terminie do dnia 28 luty 2020 r. do godz. 8:30

Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15 października 2020 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02.2020 r. o godz. 11:00

Specyfikację przetargową zamieszczono na stronie internetowej www.tbs-krosno.info , można też odebrać w siedzibie TBS – PM w Krośnie Spółka z o.o. ul. Wyzwolenia 4 pokój nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Bogdan Liżewski
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

2. SIWZ


wstecz