Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 22 września 2019

Przetargi i Ogłoszenia

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip

Przetarg 18-09-2019

Krosno dnia, 18.09.2019 r.
DT/2378/2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.
38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4,
ogłasza przetarg ofertowy nawykonanie i wymianę stolarki drewnianej, okien na PCV w lokalach mieszkalnych oraz piwnicach z moskitierami i samych moskitier w zasobach TBS i wspólnot mieszkaniowych zgodnie z załączonym wykazem.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Pisemne oferty zawierające:

- koszt brutto wymiany stolarki i moskitier, dla każdego z wymienionych lokali
mieszkalnych oraz budynków oddzielnie,

2. Termin wykonania, (wymagany termin 31 10 2019 r.)

- wymagane warunki gwarancji – min. 36 m-cy,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej potwierdzający prowadzoną działalność gospodarczą, należy składać do dnia 26.09.2019r., w siedzibie zamawiającego TBS-PM w Krośnie ul. Wyzwolenia 4, pokój nr 1, do godz. 11 00.

Dodatkowe informacje w zakresie przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie przedsiębiorstwa od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 pokój nr 12 lub pod nr tel. 13 42 01 011. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Danuta Czekaj.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego TBS-PM w Krośnie Sp. z.o.o. ul. Wyzwolenia 4, pokój nr 12 dnia 26.09.2019r.o godz. 11 15 .

4. Kryteria wyboru ofert:
- cena (koszt) 100%

5. Załączniki:


wstecz