Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Czwartek, 22 sierpnia 2019

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Przetarg 08-08-2019

Krosno, 08.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
TBS – PM Sp. z o.o. Krosno ogłasza przetarg na:
wymianę pokrycia dachowego budynku Łukasiewicza 108 w Krośnie.

Budynek wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.
Powierzchnia dachu około 500 m2

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zerwanie starego pokrycia z blachy ocynkowanej,
2) częściową wymianę drewnianych elementów więźby dachowej,
3) pokrycie dachu blachą ocynkowaną walcowaną na felc podwójny
4) wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien dachowych. Wskazana wizja na budynku.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia - 30.11.2019r.

3. Pisemne oferty zawierające:
- cenę netto wymiany 1m2 pokrycia,
- cenę netto wymiany 1m2 deskowania,
- wymianę 1 mb krokwi,
- wymianę 1mb rynny,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wymagany okres gwarancji 36 m-cy

4. Oferty należy składać w biurze Obsługi Spółki w Krośnie przy ul. Wyzwolenia 4, pokój nr 1 do dnia 23.08.2019 r. do godz. 9:00

5. Kryteria wyboru ofert
– cena ( koszt) – 100%

6. Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu przetargu robót można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 w siedzibie Spółki ul. Wyzwolenia 4 pokój nr 12, tel. (0-13) 42 – 010 – 11
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bogdan Liżewski.

7. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 23.08.2019 r. o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 4 pokój nr 12


wstecz