Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 21 lipca 2019

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Ogłoszenie o konkursie z dnia 20-03-2019r


Ogłoszenie o konkursie

„Na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej osiedla budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie”

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem teren pomiędzy ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie. Zakres terenu, którego dotyczy opracowanie konkursowe przedstawiono na mapach stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu
Załączniki:
Regulamin konkursowy.
Załącznik nr 1 - Karta identyfikacyjna Uczestnika konkursu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestników konkursu o posiadaniu wymaganego wykształcenia oraz przeniesienia na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do złożonej w konkursie pracy konkursowej.
Załącznik nr 3 - Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej.
Załącznik nr 4 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem.
Załącznik nr 5 - Wytyczne urbanistyczne obejmujące zakres opracowania - mpzp „Krościenko IV” w formacie PDF.wstecz