Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Środa, 27 maja 2020

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Ogłoszenie 06-05-2020

Krosno, 06.05.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o. o.

Ogłasza przetarg na wykonanie w 2020 r. przeglądów budynków wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez TBS- PM Sp. z o.o. w Krośnie, zgodnie ze specyfikacją przetargową.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pisemne oferty zgodne z wymogami zawartymi w specyfikacji przetargowej należy składać w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Wyzwolenia 4, w terminie do dnia 20 maja 2020 r. do godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2020 r. w siedzibie TBS, o godz. 11:00

Specyfikacja przetargowa, została zamieszczona na naszej stronie internetowej www.tbs-krosno.info

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryterium wyboru ofert:
Cena - 100%

Szczegółowe warunki płatności określono w ust. 5, załączonej do ogłoszenia specyfikacji przetargowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

załącznik:


wstecz