Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 21 lipca 2019

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Odpowiedzi na pytania do konkursu z dnia 20-03-2019r


Odpowiedzi na pytania do konkursu

„Na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej osiedla budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie”

Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 02-04-2019 r.

1. W jaki sposób do terenu opracowania wchodzi działka 3280/13?
Odpowiedz:

"Działka nr 3280/13 leży na terenie oznaczonym na planie zagospodarowania jako teren zieleni urządzonej ZP. Na tym samym terenie położona jest działka nr 3287/4 oraz części działek 3309/11, 3298, 3297/1, 3295/3, 3290/9, 3292/10, 3287/4, 3280/13, na których w ramach opracowania konkursowego można urządzić miedzy innymi: tereny sportowo rekreacyjne, ciągi pieszo-jezdne, miejsca parkingowe."

2. Czy obszar opracowania to cały 7.MWU, czy tylko wymienione działki?
Odpowiedz:

Tylko wymienione działki.

3. Czy etapy dotyczą tylko wybranych działek pod osiedle, czy całego terenu 7.MWU?
Odpowiedz:

Etapy dotyczą tylko wybranych działek.

4. Proszę o załączenie mapy poglądowej z zaznaczonymi terenami, których dotyczy konkurs - osiedla i terenu opracowania.
Odpowiedz:

Załącznik nr 7.

5. Koszt 1m2 powierzchni mieszkania dotyczy jakiego standardu? Stanu surowego, deweloperskiego, z białym montażem czy pod klucz?
Odpowiedz:

Realizujemy mieszkania pod klucz.

6. Etapowanie inwestycji dotyczy tylko wymienionych działek pod osiedle, czy całego terenu 7.MWU?
Odpowiedz:

Tak tylko wymienionych działek.

Odpowiedzi na zadane pytania 03-04-2019 r.

1. Określenie na załączniku graficznym granic terenu objętego opracowaniem.
Odpowiedz:

Załącznik nr 7.

2. Wskazanie proponowanej lokalizacji zjazdu publicznego na teren inwestycji z dostępem do drogi publicznej- nr działek, poprzez które ma przebiegać dojazd do terenu inwestycji(proszę o sprecyzowanie na jakiej zasadzie będzie się odbywał dojazd-np. poprzez własność, służebność).
Odpowiedz:

Dojazd do działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Udostępnienie mapy w formacie dwg.
Odpowiedz:

Załącznik nr 6.

4. Informację odnośnie preferowanej ilości i wysokości bloków mieszkalnych(min./max.)
Odpowiedz:

Nie określa się preferowanej ani wymaganej ilości i wysokości obiektów mieszkalnych. Należy uwzględnić zapisy miejscowego planu zagospodarowania i rozdziału 3 Regulaminu Konkursowego.wstecz