Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Sobota, 23 marca 2019

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Ogłoszenie Przetargowe na wykonanie w 2019 r.:


Krosno, 11.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o. o.

Ogłasza przetarg na wykonanie w 2019 r. przeglądów budynków wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez TBS- PM Sp. z o.o. w Krośnie, zgodnie ze specyfikacją przetargową.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pisemne oferty zgodne z wymogami zawartymi w specyfikacji przetargowej należy składać w pokoju nr 1 w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Wyzwolenia 4, w terminie do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2019 r. w siedzibie TBS, pokój nr 12 o godz. 11:10

Specyfikacje przetargową można odebrać w siedzibie TBS – PM w Krośnie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 4 pokój nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, została również zamieszczona na naszej stronie internetowej www.tbs-krosno.info

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryterium wyboru ofert:

Cena - 100%

Szczegółowe warunki płatności określono w ust. 5, załączonej do ogłoszenia specyfikacji przetargowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

1. Specyfikacja przetargowa.

2.Wykaz budynków podlegających kontroli.

3. Wzór protokołu rocznego przeglądu budynku.

4. Wzór protokołu z przeglądu stanu technicznego i wartości użytkowej budynku.
wstecz